Subsidie voorwaarden

ZIN hanteert de volgende subsidievoorwaarden:

Het evenement moet een landelijk/regionaal karakter hebben. Alle IenW'ers moeten er gebruik van kunnen maken.
ZIN staat garant voor de organisatiekosten (huur accommodatie, of materiaal). Drankjes en eten betalen de deelnemers zelf.
Vooraf dient er een organisatieplan en een begroting te worden ingediend.
Niet-leden betalen de werkelijke kosten of een hoger bedrag.
Achteraf dient er een duidelijke verklaring van de kosten te worden ingediend, vergezeld van een deelnemerslijst.
Image

Contactgegevens

pvzin@minienw.nl
Mary Kalkhoven
Telefoonnummer: 06-29119309
Rijnstraat 8
2515 XP te Den Haag
K.v.K: 74625659